“Clan Donald” is de verzamelnaam voor allen die tot de grootste en meest verspreide Clan ter wereld behoren. In vrijwel alle werelddelen zijn verenigingen te vinden die familieleden, afstammelingen en geïnteresseerden samenbrengen om hun gezamenlijke oorsprong te beleven of te onderzoeken.


Deze pagina's helpen u om informatie te vinden over onze Clan, de Chiefs van de verschillende familietakken en hun bestuurders en van de verschillende Clan Donald organisaties wereldwijd.

 

Clan Donald Europe (CDE) is een stichting zonder winstoogmerk met als doel mensen samen te brengen die vanwege hun afstamming, hun band of interesse aan de clan verbonden wensen te zijn of hun kennis wensen te vergroten.


  CDE doet dit onder meer door als overkoepelend orgaan de verschillende Clan Donald-organisaties bij elkaar te brengen, advies en hulp te bieden bij familieonderzoek, het opstarten en aansturen van nieuwe initiatieven of zelfs hieraan leiding te geven, gegevens publiceren en uitwisselen en verdere inzet op alle zaken die de Clan of haar leden aangaan.


Het bestuur van Clan Donald Europe bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de diverse landelijke organisaties of Clan leden die door CDE in een bepaald land of gebied zijn aangesteld. 


  Clan Donald Europe kent geen leden, maar zij registreert een ieder die zich meldt voor lidmaatschap en zorgt ervoor dat deze gegevens bij de juiste Commissioner terechtkomen, die voor verdere afhandeling zorg zal dragen. Contributie kan overigens per land of vereniging verschillen.


  Het lidmaatschap van de aangesloten verenigingen staat in principe open voor een ieder, die de naam Macdonald draagt (in al haar spellingsvormen) of afstamt van één van de vele andere families die deel uitmaken van deze grote Clan.


  Omdat CDE beseft, dat veel gegevens op het internet te vinden zijn, worden op deze site internetlinks en -adressen opgenomen, waar specifieke Clan informatie voor iedereen toegankelijk is en deze links en adressen zijn ook in onze folder opgenomen.


  Zonder leden beschikt CDE  niet over eigen middelen. Organisaties die ons willen steunen kunnen informeren naar een ondersteunend lidmaatschap van de Clan Donald Europe.     Persoonlijke donaties zijn altijd welkom. Vraagt u ons naar de manier, waarop u dit in uw land kan doen of doet u dit ter plekke waar deze folder verkrijgbaar is. Uw donatie zal op de website worden gepubliceerd, tenzij u hierop geen prijs stelt.


  Weet dat Clan Donald Europe altijd uw getoonde interesse, uw vraag of uw bezoek waardeert en graag met u in contact blijft.


Welkom bij Clan Donald Europe!

Your language

Read this text in


       English


      

       Danish       Dutch       German       French