“Clan Donald” er navnet vi benytter om alle dem, som stolte tilhører den største og mest udbredte af alle klaner. I næsten alle dele af verden finder man organisationer, hvor efterkommere, clan pårørende og interesserede har fundet glæden ved at fejre og undersøge deres fælles fortid.


Disse sider hjælper dig med at finde oplysninger om vores Clan, af Chiefs for de forskellige "branches" og deres officerer og Clan Donald organisationer i hele verden.


Clan Donald Europe er en ikke profit givende forening, der koordinerer organisationer og mennesker, som samles eller som ønsker af blive en del af klanen pga. deres afstamning,  tilhørsforhold, retserhvervet arv eller studier.


  CDE samler klanens familie “klubber”, rådgiver og vejleder dem i genelogiske og heraldiske undersøgelser, hjælper med opbygning eller styring af nye initiativer indenfor klanen, udgiver og udveksler data og generelt hjælper med aktiviteteter til gavn for klanen og dens medlemmer.


Clan Donald Europes bestyrelse er udpeget blandt de nationale Commissioners, som repræsenterer deres organisation og blandt dem, som Clan Donald Europe har udpeget i specifikke lande eller områder.


  En forening som Clan Donald Europe har ingen egne medlemmer, men den registrerer centralt alle dem, som ønsker at blive medlemmer, og vidergiver disse informationer til den rette Commissioner eller organisation.


  Medlemskab af enhver af disse organisationer er åben for alle, som er egnet ved deres efternavn, arv, herkomst eller gennem ægteskab, enten fra klanen, dens grene eller tilhængere. På forspørgsel kan et partner medlemskab tillades. De årlige gebyrer kan variere afhængig af land eller organisation.


  CDE er klar over, at der på Internettet findes en masse oplysninger, så her er links til websteder med Clan Donald specifikke oplysninger på vores hjemmeside, som er anført i hæftet.


  Den kendsgerning at vi ikke har medlemmer betyder også at vi ikke har nogen midler. Organisationer, som ønsker at støtte os kan søge om at blive støttemedlem af Clan Donald Europe. Enhver som ønsker at støtte os, vil selvfølgelig være meget velkommen. Spørg os om enkeltheder for sådan en transaktion fra Deres hjemland eller henvend Dem der, hvor de modtog denne folder. Deres donation vil blive offentliggjort på vores hjemmeside kort efter, eller være anonym, hvis dette foretrækkes.


   Clan Donald Europe sætter stor pris på den interesse, som De viser os, og vi besvarer med glæde Deres spørgsmål. Vi takker for Deres besøg og beder Dem om at holde kontakten til os.


Velkommen til Clan Donald Europe!

General info

Your language

Read this text in


       English


      

       Danish       Dutch       German       French